Opdracht 2

Een goed voorbeeld van een hele sterke moderne presentatie is die van Steve Jobs over de iPod. Maak de opdrachten na het bekijken van het filmpje.Beantwoord deze vragen in een worddocument:

  1. Wat denk je dat er wordt bedoeld met 'Less is more'?
  2. Heeft Steve Jobs in zijn presentatie over de iPod gebruik gemaakt van dit principe (leg uit)?
  3. Wat denk je dat er wordt bedoeld met "Je vertelt niet in het begin al wat voor voorwerp je gaat presenteren. Begin met het probleem, waarvoor jullie voorwerp de oplossing is"?
  4. Heeft Steve Jobs hier gebruik van gemaakt in zijn presentatie (leg uit)?
  5. Wat is je verder opgevallen aan zijn presentatie?