Opdracht 1

Lees eerst de introductie als je dat nog niet gedaan hebt.

Voordat een presentatie professioneel is moet hij aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen staan bij 'Eisen'. Lees deze pagina dus aandachtig door.

Beantwoord in een worddocument deze vragen:

  1. Waarom mag je bij een moderne presentatie geen vooruitblikken (bijvoorbeeld een inhoudsopgave) gebruiken?
  2. Waarom mag je maximaal 10 woorden op één dia gebruiken?
  3. Wat denk je dat er wordt bedoeld met "gebruik de PowerPoint als een aanvulling op jullie verhaal. Jullie verhaal is dus geen aanvulling op de PowerPoint"?
  4. Waarom is het goed om de eerste dia helemaal zwart te maken?
  5. Welke drie punten in de eisenlijst heb jij wel eens verkeerd gedaan?
  6. Waarom denk je dat je bij informatica presentatieles krijgt?